සමාජ රෝග

ඇබ්බැහි විය හැකි ඖෂධ

වෛද්‍ය සෂිනි ජයරත්න(MBBS, MSc Community Medicine)පෝෂණ අංශයසෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අපට වැළඳෙන රෝග සඳහා ඖෂධ ලබාගැනීම අප සියලු‍ දෙනාම අත්විඳ ඇති කරුණකි. වෛද්‍ය උපදෙස් මත…
Read more

වසර 2025 දී ඒඩ්ස්වලට අපි තිත තබමු

සමාජ රෝග

වසර 2025 දී ඒඩ්ස්වලට අපි තිත තබමු

විශේෂඥ වෛද්‍යරසාංජලී හෙට්ටිආරච්චිඅධ්‍යක්ෂිකාඑච්.අයි.වී. ඒඩ්ස් සහලිංගාශ්‍රිත රෝග මර්දන වැඩසටහන ලෝක ඒඩ්ස් දිනය සෑම වසරකම දෙසැම්බර් 01 වන දිනට යෙදෙන…
Read more

ඇබ්බැහි විය හැකි ඖෂධ