පුවත්වසංගත රෝගසංවාද

මානසික නිරෝගී බව ඉහළ නැංවීම හා ශක්තිමත්ව පවතිවාගෙන යාමට ප්‍රෝටීන සතු බලය

මනුෂ්‍ය සංහතියේ අභිවෘද්ධිය හා නිරෝගිකම තීරණය කරන මුරගල පෝෂණයයි. අපගේ ආහාරයේ අඩංගු විය යුතු සෑම පෝෂණ සංඝටකයක්ම මෙහිදී වැදගත් වන අතර ප්‍රෝටීන විශේෂ…
Read more

MediHelp ගල්කිස්ස රෝහල කරමින් MediHelp hospitals සිය 17වන ශාඛාව සනිටුහන් කරයි

OMED Pharmaceuticals වෙතින් mesoestetic® වැඩමුළුවක්: සුවිශේෂී වෛද්‍ය උපකරණයක්ද හඳුන්වාදෙයි

වසංගත රෝග

අසාත්මිකතාවය නිසා ඇතිවන පීනස් රෝගී තත්ත්වය Allergic Rhinitis

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යජීවනී දහනායකදේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනයකොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයරාජගිරිය0772 961461jdahanayake@yahoo.com වර්තමානයේ අප ජීවත්වන පරිසරයේ ඇති විවිධ සංඝටක…
Read more

මානසික නිරෝගී බව ඉහළ නැංවීම හා ශක්තිමත්ව පවතිවාගෙන යාමට ප්‍රෝටීන සතු බලය

කොරෝනා සමග අපි ජීවත්වෙමු

වසංගත රෝග

කොරෝනා සමග අපි ජීවත්වෙමු

ගෝලීය වසංගතයක් බවට පත්ව තිබෙන කොරෝනා වසංගතය හමෙුව් ලෝකයේ බලවතුන්ට දණගැසමීට සිදුවු පුවත රහසක් නොවේ . කොරොනා වසංගතයේ පළමු රැල්ල තුල දීම බටහිර රටවල්…
Read more

මානසික නිරෝගී බව ඉහළ නැංවීම හා ශක්තිමත්ව පවතිවාගෙන යාමට ප්‍රෝටීන සතු බලය

අසාත්මිකතාවය නිසා ඇතිවන පීනස් රෝගී තත්ත්වය Allergic Rhinitis