පුවත්වසංගත රෝගසංවාද

මානසික නිරෝගී බව ඉහළ නැංවීම හා ශක්තිමත්ව පවතිවාගෙන යාමට ප්‍රෝටීන සතු බලය

මනුෂ්‍ය සංහතියේ අභිවෘද්ධිය හා නිරෝගිකම තීරණය කරන මුරගල පෝෂණයයි. අපගේ ආහාරයේ අඩංගු විය යුතු සෑම පෝෂණ සංඝටකයක්ම මෙහිදී වැදගත් වන අතර ප්‍රෝටීන විශේෂ…
Read more

හේමාස් ෆාමසූටිකල්ස් සහ ශ්‍රී ලංකා ඖෂධ සංගමය සමඟ එක්ව පවත්වන පුහුණු වැඩසටහනේ දෙවැනි කණ්ඩායම සාර්ථක ලෙස පුහුණුව නිමා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට පවතින ඖෂධ හිඟය පිළිබඳව ඖෂධ කර්මාන්තය සත්‍ය පැහැදිලි කරයි

වසංගත රෝග

අසාත්මිකතාවය නිසා ඇතිවන පීනස් රෝගී තත්ත්වය Allergic Rhinitis

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යජීවනී දහනායකදේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනයකොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයරාජගිරිය0772 961461jdahanayake@yahoo.com වර්තමානයේ අප ජීවත්වන පරිසරයේ ඇති විවිධ සංඝටක…
Read more

මානසික නිරෝගී බව ඉහළ නැංවීම හා ශක්තිමත්ව පවතිවාගෙන යාමට ප්‍රෝටීන සතු බලය

කොරෝනා සමග අපි ජීවත්වෙමු

වසංගත රෝග

කොරෝනා සමග අපි ජීවත්වෙමු

ගෝලීය වසංගතයක් බවට පත්ව තිබෙන කොරෝනා වසංගතය හමෙුව් ලෝකයේ බලවතුන්ට දණගැසමීට සිදුවු පුවත රහසක් නොවේ . කොරොනා වසංගතයේ පළමු රැල්ල තුල දීම බටහිර රටවල්…
Read more

මානසික නිරෝගී බව ඉහළ නැංවීම හා ශක්තිමත්ව පවතිවාගෙන යාමට ප්‍රෝටීන සතු බලය

අසාත්මිකතාවය නිසා ඇතිවන පීනස් රෝගී තත්ත්වය Allergic Rhinitis